Dejan Radenković – osnivač je InnovAgile-a.

Poseduje preko 20 godina poslovnog iskustva, 10 godina u rukovođenju informatičkim projektima u sektoru web-a i 10 godina u držanju obuka, konzaltingu i koučingu.

Obučavao je hiljade osoba u rukovođenju projektima, agilnim metodama i u korišćenju softvera za rukovođenje projektima – Microsoft Project.

Uglavnom, radio je koristeći tradicionalne metode rukovođenja projektima (tipa « V-model ») od početka svoje karijere, a 2009. doživeo pravo otkrovenje upoznajući agilne metode. Uveren u njihovu efikasnost kako sa ljudskog tako i aspekta organizacije, on je uvrstio praktikovanje agilnih u tradicionalne metode.  Danas vodi preduzeća u njihovim projektima tranformacije i projektima agilnih obuka.

Dejan je sertifikovani CPMA (Certified Project Management Associate) od strane IPMA-a i CSPO (Certified Scrum Product Owner) od strane Scrum Alliance-e. Poseduje diplomu inženjera francuske škole CESI i magistar je ITMP (inovacionih tehnologija i menadžmenta projekta) francuske škole ESIEE.

Trener, konsultant i kouč